UWAGA!

UWAGA-w związku z brakiem miejsc na 6 czerwca wprowadzono DODATKOWY TERMIN!
7 czerwca – Wrocław – 8:30 do 15:30 Szczegóły na stronie:
https://plan23.pl/warsztaty-wprowadzenie-do-projektowania-planu-ogolnego-w-qgis/

Zaproszenie na warsztaty z QGIS

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją zapowiedzianą podczas seminarium „Problemy planistyczne – Wiosna 2024”, firma Geofabryka przygotowała warsztaty pt. „Wprowadzenie do projektowania planu ogólnego w QGIS”, które odbędą się 6 czerwca 2024r. we Wrocławiu.

Celem warsztatów jest uzyskanie umiejętności swobodnej pracy z QGIS w kontekście analiz przestrzennych i projektowania planu ogólnego. Poznanie procesu przygotowania, edycji i analizy danych od chwili ich pozyskania do przygotowania map i rycin przydatnych w redakcji uzasadnienia planu ogólnego gminy (Art. 13h) i jego danych przestrzennych.

Szkolenie rozpoczyna się 6 czerwca (stacjonarnie) i kończy się po 5 spotkaniach online w kolejnych dniach. Liczba miejsc jest mocno ograniczona. Dla uczestników seminarium Wiosna 2024 przewidziano atrakcyjne zniżki.

Szczegóły znajdują się na stronie PLan23.pl:Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2024” –zamknięcie listy uczestników

Szanowni Państwo,

ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszym szkoleniem jesteśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników seminarium z dniem 25 kwietnia 2024 r. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na drugi dzień seminarium, tj. 14 maja, gdyż zostało kilka miejsc wolnych, w tej sprawie zapraszamy do kontaktu poprzez nasz e-mail: biuro@suzoiu.pl lub telefonicznie pod numerem: 795 85 05 85.


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2024

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2024”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie. W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z obecną reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego[CZYTAJ DALEJ]


Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium w formie hybrydowej (stacjonarnej i online) pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” w dniach: 10–11 kwietnia 2024 r.

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium online w formie hybrydowej (stacjonarnej i online) pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”, które odbędzie się w dniach: 10–11 kwietnia 2024 r.

Ze szczegółowymi informacjami oraz programem seminariów można zapoznać się pod linkiem https://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1954


Seminarium pt. „Problemy planistyczne-Wiosna 2024”

Uprzejmie informujemy, że seminarium pt. „Problemy planistyczne-Wiosna 2024” odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 r., a dzień wcześniej 12 maja planowana jest wędrówka studialna (informacja do potwierdzenia). Zaproszenie wraz ze szczegółowymi informacjami zostanie rozesłane mailowo oraz umieszczone na naszej stronie internetowej na początku marca.


Szkolenie IRMiR pt. „Od strategii rozwoju do planu ogólnego. Zintegrowane planowanie rozwoju w gminie

Instytut Rozwoju Miast i Regionów organizuje szkolenie online pt. „Od strategii rozwoju do planu ogólnego. Zintegrowane planowanie rozwoju w gminie”, które rozpocznie się 13 lutego 2024 r. o godz. o 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://szkolenia.irmir.pl/szkolenie/od-strategii-rozwoju-do-planu-ogolnego-zintegrowane-planowanie-rozwoju-w-gminie/


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2023

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2023”, które odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2023 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie. W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego [CZYTAJ DALEJ]


Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kostomłoty

Urząd Gminy Kostomłoty poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko urzędnicze DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.kostomloty.pl/content.php?cms_id=445%7C%7Cm=13


Zaproszenie na Wyjazd szkoleniowo-studialny Kopenhaga, Malmö -16-23 września 2023 r.

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY serdecznie zaprasza na  Wyjazd szkoleniowo-studialny Kopenhaga, Malmö, który odbędzie się w dniach: 16–23 września 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:https://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1871

Zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
TYLKO do dnia 14 czerwca 2023 r. (środa) !


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2023

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2023”, które odbędzie się w dniach 15-16 maja 2023 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie. W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego[CZYTAJ DALEJ]


Zaproszenie na seminarium online pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” – 12-13 kwietnia 2023 r.

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w dwóch seminariach online pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ.w tym:
*I sesja:* 12 kwietnia 2023 r. godz. 10:00–15:00 TEMAT: Sposoby jak skutecznie zatrzymać wodę w gminie? Niebiesko-zielona infrastruktura
*II sesja:* 13 kwietnia 2023 r. godz. 10:00–15:00 TEMAT 1: Nowe przepisy w zakresie elektrowni wiatrowych a dokumenty planistyczne oraz inne problemy związane z odnawialnymi źródłami energii w procesie planowania przestrzennego TEMAT 2: Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych
Ze szczegółowymi informacjami oraz programem seminariów można zapoznać się pod linkiem https://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1814 lub na stronie FBhttps://www.facebook.com/urbaniscipolscy


Zaproszenie na seminarium pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY serdecznie zaprasza na seminarium pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ”, które odbędzie się w dniach: 12–13 grudnia 2022 r. w formie hybrydowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1767


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2022

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2022”, które odbędzie się w dniach 17-18 października 2022 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o sposobach poprawiania klimatu w miastach, o radzeniu sobie z niesprzyjającym lub niejasnym prawem oraz o narzędziach, które warto stosować w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [CZYTAJ DALEJ]W dniu 2 maja 2022 r. Biuro Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU będzie nieczynne.


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2022

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2022”, które odbędzie się w dniach 16-17 maja 2022 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie. W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o prawnych uwarunkowaniach planowania i zagospodarowania przestrzennego, o niektórych rozwiązaniach służących poprawie ładu przestrzennego, a także o nowych wyzwaniach czekających naszą branżę.[CZYTAJ DALEJ]


Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zwanej dalej upzp, za sprawą przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1873), doszło do niespójności regulacji ustawowych. To doprowadziło co najmniej do jednej ingerencji organów nadzoru, czego skutkiem stało się stwierdzenie nieważności uchwalonego planu miejscowego. W związku z tym – poza wskazaniem pilnej korekty regulacji ustawowych – wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z uprzejmą prośbą o wskazanie, jak należy obecnie stosować w planach miejscowych art. 15 ust. 3 pkt 3a, w tym w kontekście innych regulacji upzp, takich jak na przykład: art. 15 ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze. W załączeniu pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Marek Wiland

Prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU.


Oferta pracy w Urzędzie Gminy Oława

Urząd Gminy Oława poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko DS.
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (wykształcenie wyższe kierunkowe). Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Pyka-Łuczkiewicz tel. 71-381-22-04 , e-mail: kadry@gminaolawa.pl


Oferta pracy w Urzędzie Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze, szczegóły na stronie:

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=2014&menu=729


Zmiana Programu seminarium pt. „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2021

Informujemy, że uległ zmianie program drugiego dnia seminarium, tj. 5 października, w trzecim bloku seminarium wystąpi dodatkowo Pan Łukasz Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Poniżej zamieszczamy aktualny program.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2021


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2021”, które odbędzie się w dniach 4-5 października 2021 r. we Wrocławiu. Liczymy, że to wczesnojesienne seminarium uda nam się przeprowadzić w wersji stacjonarnej – jak to czynimy od 2003 r. – po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, gdy mogliśmy spotkać się jedynie na seminariach realizowanych w formie online. W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy bardzo różnorodną i aktualną problematykę wiążącą się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego[CZYTAJ DALEJ]


Konkurs grantowy w ramach projektu:

Tytuł projektu: LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Numer: POWR.02.19.00-00-KP19/18

Warsztaty szkoleniowe:

MIEJSCE SZKOLEŃ

TERMIN WARSZTATÓW GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA TEMAT
Hotel REGIUS

Adres: Jagiełły 8, 45-920 Opole

22,23,24.09.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Planowanie i organizacja konsultacji społecznych
27,28,29.09.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Planowanie i organizacja konsultacji społecznych
4,5,6.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych
11,12,13.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych
18,19,20.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne
25,26,27.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne
Hotel REGIUS

Adres: Jagiełły 8, 45-920 Opole

2-3.11.2021 Dzień pierwszy: godzina: 10:00

Dzień drugi: godzina: 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy
Hotel Kosmowski

Adres: Wrocławska 43, 62-300 Września

 

6,7,8.09.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Planowanie i organizacja konsultacji społecznych
20,21,22.09.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Planowanie i organizacja konsultacji społecznych
27,28,29.09.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych
4,5,6.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Partycypacyjne tworzenie dokumentów planistycznych
18,19,20.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne
25,26,27.10.2021 Dzień pierwszy: godz. 10:00

Dzień drugi: godzina: 9:00

Dzień trzeci: godzina 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Największe i najczęstsze kontrowersje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujęcie praktyczne
Hotel Kosmowski-

Adres: Wrocławska 43, 62-300 Września

 

11,12.10.2021 Dzień pierwszy: godzina: 10:00

Dzień drugi: godzina: 8:00

Każdego dnia 8 godzin lekcyjnych (plus przerwa obiadowa i kawowa) Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy

Seminarium szkoleniowe

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu konsultacji społecznych

Na pierwszym seminarium szkoleniowym akcent będzie położony na zagadnieniach konsultacji społecznych, a na drugim na zagadnieniach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

MIEJSCE SEMINARIUM

TERMIN SEMINARIUM

GODZINA ROZPOCZĘCIA

GODZINA ZAKOŃCZENIA
Hotel 500 Tarnowo Podgórne

Adres: ul. Poznańska 139, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

13-14.09.2021 Dzień pierwszy: godz. 11:00

Dzień drugi: godz. 9:00

Dzień pierwszy: godz. 18:20

Dzień drugi: godz. 14:30

8-9.11.2021 Dzień pierwszy: godz. 11:00

Dzień drugi: godz. 9:00

Dzień pierwszy: godz. 18:20

Dzień drugi: godz. 14:30

 


Nabór w Urzędzie Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze. Szczegóły znajdują się na stronie:

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/OfertyPracy/ogloszenie.aspx?idr=1982&menu=729


Nabór w Departamencie Planowania Przestrzennego MRPiT

Wydział Polityki Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił nabór na stanowisko starszego specjalisty do spraw rozwiązań systemowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,79307,v7

 


Ponowne uruchomienie skrzynki e-mailowej SUZOIU

W związku z pracami nad przeniesieniem domeny w dniach 31 maja-6 czerwca 2021 r. nie działał nasz e-mail: biuro@suzoiu.pl. Bardzo proszę o powtórne przekazanie niedostarczonej w powyższym czasie korespondencji. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia.

 


Sprzedaż nagrań z seminarium online z cyklu „Problemy planistyczne” -Jesień 2020 i Wiosna 2021

Informujemy o rozpoczęciu sprzedaży nagrań z seminarium online z cyklu „Problemy planistyczne-Jesień 2020” oraz “Problemy planistyczne-Wiosna 2021”. W ofercie mamy możliwość zakupu pojedynczych dni, jak również pakietów zawierających nagrania ze wszystkich 3 dni seminarium (do pakietów dołączamy w gratisie zeszyt w formacie pdf zawierający wszystkie referaty z danego seminarium).
 
Szczegóły zamówienia znajdują się w formularzu sprzedaży nagrań.
Serdecznie zapraszamy do zakupu.

Nagrania z seminarium SUZOIU-formularz zamówienia

Program Seminarium Jesień 2020

Program Seminarium Wiosna 2021


Nabór w Departamencie Planowania Przestrzennego MRPiT

Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił nabór na dwa stanowiska głównego specjalisty w Wydziale Polityki Przestrzennej. Osoby zatrudnione będą miały okazję uczestniczyć w trwających obecnie intensywnych pracach nad reformą systemu planowania przestrzennego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

 

 


Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w dwóch seminariach online pt. „*WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ. PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLA URZĘDNIKA I URBANISTY*”

w tym:

1) Tworzenie i prowadzenie danych przestrzennych i zbiorów danych
przestrzennych dla APP – procedura i technologia krok po kroku
2) Przegląd rozstrzygnięć nadzorczych i wyroków sądowych dotyczących
planowania przestrzennego, czyli z cyklu «co w prawie piszczy»
Seminaria odbędą się 8 i 14 kwietnia 2021 r.
Ze szczegółowymi informacjami oraz programem seminariów można zapoznać się
pod linkiem http://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1483  lub na stronie FB

Seminarium online pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2021

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2021”. W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, postanowiliśmy, podobnie jak jesienią zeszłego roku, zaproponować Państwu nasze szkolenie w formie online. Seminarium które odbędzie się w dniach 19-20-21 kwietnia 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa) w godz. 12:00 do ok. 15:00, składać się będzie w poszczególnych dniach z 2 wystąpień prelegentów (w dniu 20 kwietnia – z trzech) i panelu dyskusyjnego prowadzonego przez naszych moderatorów z odpowiedziami na pytania nadsyłanymi przez uczestników w trakcie szkolenia za pomocą chatu [czytaj dalej]


Kwestionariusz oceny kompozycji elewacji

Zachęcamy Państwa serdecznie do wypełnienia kwestionariusza oceny kompozycji elewacji bloków mieszkalnych, który stanowi część badań do pracy magisterskiej Pana Mateusza Strzałkowskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopenika w Toruniu:

https://copernicusphilo.qualtrics.com/jfe/form/SV_eahXJDe8lX1OFNA


Prace konkursowe na logo Federacji Polskiej Urbanistyki

Na stronie Federacji Polskiej Urbanistyki zaprezentowane zostały wszystkie prace biorące udział w konkursie na logo FPU. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nadesłanymi pracami: https://federacjaurbanistyki.pl/?p=765


Zeszyt SUZOIU 1/20

Uruchomiliśmy sprzedaż zeszytu 1/20 Oficyny Wydawniczej SUZOIU, będącego podsumowaniem  seminarium online pt. „Problemy planistyczne-Jesień 2020”, które odbyło się w dniach 16-17-18 listopada 2020 r. Zeszyt  zwierający wszystkie wygłoszone podczas seminarium referaty jest sprzedawany w formie  cyfrowej (pdf).

Serdecznie zapraszamy do zakupu.

Szczegółowe informacje


Seminarium online pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2020

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2020”. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, która spowodowała m.in., że musieliśmy zrezygnować z organizacji wiosennego seminarium, w dotychczasowej stacjonarnej formule, postanowiliśmy jesienią zaproponować Państwu nową formę naszego szkolenia, mianowicie Seminarium online [czytaj dalej]

 


Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zapraszam do wzięcia udziału w dwóch seminariach online pt. „ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH. PODEJŚCIE PRAKTYCZNE DLA URBANISTY I URZĘDNIKA”

 
dotyczących wdrażania systemu informacji przestrzennej w związku z wejściem w życie z dniem 31 października 2020 r. nowych wymagań dotyczących dokumentów planistycznych, o których mowa w rozdziale 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH”
 
Seminaria odbędą się 20 i 22 październiku 2020 r.
 
Ze szczegółowymi informacjami oraz programem seminariów można zapoznać się pod linkiem  https://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1444

 


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – 2020”

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i znacznym wzrostem zachorowań, postanowiliśmy zmienić formułę tegorocznego seminarium z cyklu „Problemy planistyczne” i zaproponować Państwu seminarium online w formie cyklu wykładów, które odbędą się jesienią tego roku.

Szczegółowy program wraz z informacjami organizacyjnymi zostanie rozesłany oraz opublikowany na naszej stronie internetowej na początku września.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej zdalnej wersji seminarium i jednocześnie mamy nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku będziemy mogli wrócić do tradycyjnej formy naszych spotkań.

 


Seminaria online

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w cyklu seminariów online, które odbędą się w czerwcu 2020 r. w dniach: 9, 10 i 17 czerwca .

Wszelkie informacje wraz z formularzem rejestracji znajdują się na stronie:  http://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1406

 


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2020– NOWY TERMIN: 21-22 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, termin seminarium pt. „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2020” został przesunięty z 1-2 czerwca na 21-22 września 2020 r.

Szczegółowy program wraz z materiałami zostanie rozesłany oraz opublikowany na naszej stronie internetowej na początku czerwca.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SUZOIU/02/2020

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233806

18-02-2020

Wyniki zostaną opublikowane na

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233806

 


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2019”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2019”, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2019 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy omówienie szeregu istotnych zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o doświadczeniach we wdrażaniu uchwał krajobrazowych, o niektórych aspektach ekonomicznych wiążących się z planowaniem przestrzennym…(CZYTAJ DALEJ)Zmiana adresu SUZOIU

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia:

 Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

 Al. Kasztanowa 8, 53-125 Wrocław


Projekt „Bliska Przestrzeń”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bliska przestrzeń”, który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

Wsparcie kierowanie jest do gmin położonych na terenie Polski zachodniej, południowej oraz centralnej  m.in. dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego. Wsparcie zostanie udzielone 20 gminom wybranym do udziału w projekcie.

W ramach projektu gmina otrzymuje wsparcie w zakresie:

– wsparcie w zakresie zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych zapewniających aktywny udział mieszkańców realizowane przez doświadczonych specjalistów z zakresu konsultacji społecznych i planowania przestrzennego,

-przekazanie grantów finansowych na prowadzenie procesów konsultacji społecznych,

– możliwość udziału w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni  i wymianę doświadczeń pomiędzy gminami biorącymi udział w projekcie.

Szczegółowe informacje wraz z materiałami do pobrania znajdują się na stronie:

http://www.zielonaakcja.pl/index.php/projekty/w-realizacji/97-projekty/w-realizacji/664-projekt-bliska-przestrzen

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 kwietnia 2019 r. oraz 2 maja 2019 r.Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


„PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2019

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2019”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o prawnych uwarunkowaniach planowania i zagospodarowania przestrzennego, o wybranych materiałach i narzędziach stosowanych przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych, oraz o niektórych rozwiązaniach służących poprawie ładu przestrzennego. (CZYTAJ DALEJ)

 


II Konferencja O!SUWISKO 14-17 maja 2019 Szczawnica

Państwowy Instytut Geologiczny zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO, która odbędzie się w dniach 14-17 maja 2019 roku w Szczawnicy.

Wszelkie informacje wraz z formularzem rejestracji znajdują się na stronie:   osuwisko2019.pgi.gov.pl  Rejestracja trwa do 31 marca 2019 r.


Seminarium pn. “Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”

Uprzejmie informujemy o organizowanym seminarium pn. “Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”, które odbędzie się w dniach 25-26 marca 2019 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza na stronie www.seminarium.walbrzych.eu (zakładka REKRUTACJA).

 


Wyjazd szkoleniowo-studialny do Gruzji 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY organizuje we wrześniu 2019 r. wyjazd szkoleniowo-studialny do Gruzji. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej: http://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1202

 


SEMINARIA SZKOLENIOWE 2019

Uprzejmie informujemy, że następne seminaria szkoleniowe organizowane przez nasze Stowarzyszenie odbędą się w następujących terminach:

– Problemy planistyczne – WIOSNA 2019 – 13-14 maja 2019 r.

– Problemy planistyczne – JESIEŃ 2019 – 25-26 listopada 2019 r.

Przy wiosennym seminarium szkoleniowym zorganizowana będzie również wędrówka studialna, która odbędzie się w dniu poprzedzającym seminarium (12 maja 2019 r.).


Aktualny program Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nie potwierdził udziału w seminarium pt. „Problemy planistyczne – JESIEŃ 2018”. W związku z powyższym, poniżej załączamy aktualny program seminarium z naniesionymi poprawkami, za zmiany serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

Program seminarium Jesień 2018 (aktualizacja:23 listopada 2018 r.)


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o specustawie mieszkaniowej i innych specustawach, o prośrodowiskowej zabudowie i zagospodarowaniu… (CZYTAJ DALEJ)

 


Seminarium pt. „Problemy planistyczne-Jesień 2018”

Uprzejmie informujemy, że najbliższe seminarium odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje wraz z programem zostaną udostępnione w ciągu najbliższych 2 tygodni.


Apel do Prezesa Rady Ministrów

Na seminarium pt. „Problemy planistyczne-Wiosna 2018″, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 16-17 kwietnia br., z inicjatywy uczestników został wystosowany Apel do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o wycofanie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dalszych prac legislacyjnych.

Poniżej przedstawiamy treść apelu oraz opinię przygotowaną w marcu br. przez nasze Stowarzyszenie dotyczącą powyższego projektu ustawy

Apel do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

Opinia dotycząca projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15 marca 2018 r.


 Ważne informacje dotyczące seminarium pt. „Problemy planistyczne-Wiosna 2018”

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych w dniach 16-17 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek) nie będzie możliwości parkowania samochodu na parkingu przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa mapkę z parkingami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

W załączeniu przesyłamy również aktualny program szkolenia, w którym potwierdzamy wystąpienie Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Niezależnie również od nas wystąpienie Pana prof. Tomasza Ossowicza musiało zostać przesunięte (szczegółowe informacje zawarte są w programie).

Za zaistniałe utrudnienia i zmiany serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

Zaktualizowany program seminarium Wiosna 2018 -4 kwietnia 2018 r.

LEGENDA:

P1 – ul. Adama Mickiewicza 35 – darmowy otwarty parking całodobowy

P2 – ul. Edwarda Dembowskiego 6 – płatny parking całodobowy:

postój do 1h – 4 zł

do 2 h – 6 zł

do 4 h – 8 zł

do 10 h – 10 zł

do 12 h – 14 zł

24 h – 17 zł

P3 – Parking przy Izbie Architektów przy ulicy Tramwajowej

P4 – Budimex parking przy Hali Stulecia – każda godzina 6 zł/h

P5 – ul. Wróblewskiego 7A – darmowy otwarty parking przy sklepie Biedronka (postój możliwy tylko dla klientów sklepu do 1 godz.)

P6 – ul. Wróblewskiego 9 – parking Intakus Park-całodzienny postój – 10 zł

Ze względu na większą ilość miejsc parkingowych rekomendujemy parkingi oznaczone symbolem: P1 i P6.


Zmiany w programie Seminarium

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy potwierdzenie przyjęcia przez Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zaproszenia do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2018”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. W związku z tym dokonaliśmy pewnych zmian w programie obrad tego Seminarium.

 Zaktualizowany Program seminarium Wiosna 2018


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2018”

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2018”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szereg istotnych zagadnień dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie  mowa o doświadczeniach we wdrażaniu uchwały krajobrazowej, o zobowiązaniach, które są lub mogą być nakładane na inwestorów…(CZYTAJ DALEJ)


Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-3 listopada 2017 r. Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


Wyjazd szkoleniowo-studialny do Irlandii w dniach 14-19 marca 2018 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie zaprasza na wyjazd szkoleniowo-studialny do Irlandii, w terminie od 14.03. do 19.03.2018 r. Zgłoszenia do 28.10.2017 r. Więcej informacji na stronie: http://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1024


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2017”

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2017”, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne jesienne spotkanie będzie miało – jak większość naszych seminariów – dosyć zróżnicowaną problematykę, co koresponduje z charakterem dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, z którymi, zmierzamy się w codziennej pracy. Przygotowywane wystąpienia można byłoby podzielić na kilka wątków tematycznych. W pierwszym znalazłyby się referaty dotyczące styku świadomości społecznej z działaniami urbanistów, w tym przede wszystkim w przestrzeniach publicznych, w obszarach poddawanych rewitalizacji, a także na rzecz krajobrazu miejskiego…(CZYTAJ DALEJ)


Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Minister Infrastruktury i Budownictwa przekazał na początku września do konsultacji publicznych projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Opinie dotyczące projektu ww. ustawy należy przesyłać na adres: kodeks@mib.gov.pl do dnia 22 września 2017 r.

 

  1. Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
  2. Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
  3. Materiał informacyjny o ustawie

     


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-21 kwietnia 2017 r. Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


 

55. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium został przewidziany szereg aktualnych oraz ważnych tematów dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. W kilku wystąpieniach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z ochroną, bądź szczególnym traktowaniem określonych obszarów lub obiektów, w tym z zakresu: ochrony gruntów rolnych, ochrony wód, ochrony złóż kopalin, a także elementów i zadań uznanych za cele publiczne…(CZYTAJ DALEJ)


Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej.

Od kandydatów wymagane jest min. wykształcenie wyższe oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje m.in. udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce w szczególności w zakresie związanym z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem i analizowaniem danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2017

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/8161


 

Zaproszenie na wizytę studyjną pt. „W stronę rzeki” do Krapkowic (woj. opolskie)

Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej „W stronę rzeki”, która odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Celem wizyty jest przedstawienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych w małych miastach, wymiana doświadczeń a także prezentacja działań aktywizujących przestrzeń nadrzeczną na przykładzie Krapkowic. Wizyta adresowana jest do urbanistów, planistów przestrzennych, architektów, przedstawicieli samorządu, pracowników naukowych oraz studentów kierunków związanych z tematyką miejską oraz wszystkich innych osób zainteresowanych ww. tematyką.
 
Więcej informacji na stronie:

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.10.- 01.11.2016r.  Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.


 

Wyniki sondażu, który został przeprowadzony w trakcie trwania Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”

Główne obecnie problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce – WYNIKI SONDAŻU 


 

Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Nasze jesienne spotkanie będzie wielowątkowe, co zresztą koresponduje z charakterem dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, przy sporządzaniu których, należy zmierzyć się z problematyką z różnych dziedzin. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sposoby korzystania z narzędzi GIS w pracy urbanisty oraz sporządzania niektórych dokumentów ze planowania i zagospodarowania przestrzennego…(CZYTAJ DALEJ)

 


 

PREZYDENT MIASTA TYCHY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w wymiarze – 1 etat

szczegóły:


Na prośbę Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, informujemy, że w związku z utworzeniem w tym Urzędzie Pracowni Urbanistycznej, ogłoszono nabór na stanowisko Głównego Projektanta Urbanisty. Szczegóły oferty pracy można znaleźć klikając w poniższy link:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/wakaty/2/133/stanowisko_Glowny_Specjalista_-_projektant_urbanista/


 

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza zamówienie na wykonanie zmiany mpzp miasta Świnoujście, szczegóły znajdują się na stronie:

http://bip.um.swinoujscie.pl/index.php?app=przetargi&nid=20314&y=2016&status=1


 

Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2016

Informacje i materiały dla zainteresowanych uczestnictwem w Seminarium…(czytaj dalej)

Clipboard01

Seminarium „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”

Mamy przyjemność poinformować, że kolejne jesienne Seminarium z cyklu „Problemy Planistyczne” odbędzie się jak zwykle we Wrocławiu, w dniach 26 i 27 października br. Tym razem chcemy skupić się na praktycznym stosowaniu nowych narzędzi ochrony krajobrazu. Ze względu wieloaspektowość tego zagadnienia, poświęcone jemu Seminarium przygotowujemy przy współudziale:
– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
– Instytutu Rozwoju Terytorialnego, działającego w strukturach Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego,
– Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej,
– Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Informacje i materiały dla zainteresowanych uczestnictwem w Seminarium…(czytaj dalej)

Oferta sponsoringu i reklamy…(czytaj dalej)