Aktualny program Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nie potwierdził udziału w seminarium pt. „Problemy planistyczne – JESIEŃ 2018”. W związku z powyższym, poniżej załączamy aktualny program seminarium z naniesionymi poprawkami, za zmiany serdecznie przepraszamy.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

Program seminarium Jesień 2018 (aktualizacja:23 listopada 2018 r.)


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o specustawie mieszkaniowej i innych specustawach, o prośrodowiskowej zabudowie i zagospodarowaniu… (CZYTAJ DALEJ)


Seminarium pt. „Problemy planistyczne-Jesień 2018”

Uprzejmie informujemy, że najbliższe seminarium odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje wraz z programem zostaną udostępnione w ciągu najbliższych 2 tygodni.


Apel do Prezesa Rady Ministrów

Na seminarium pt. „Problemy planistyczne-Wiosna 2018″, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 16-17 kwietnia br., z inicjatywy uczestników został wystosowany Apel do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o wycofanie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dalszych prac legislacyjnych.

Poniżej przedstawiamy treść apelu oraz opinię przygotowaną w marcu br. przez nasze Stowarzyszenie dotyczącą powyższego projektu ustawy

Apel do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

Opinia dotycząca projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15 marca 2018 r.

 


 

 Ważne informacje dotyczące seminarium pt. „Problemy planistyczne-Wiosna 2018”

Szanowni Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych w dniach 16-17 kwietnia br. (poniedziałek, wtorek) nie będzie możliwości parkowania samochodu na parkingu przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa mapkę z parkingami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

W załączeniu przesyłamy również aktualny program szkolenia, w którym potwierdzamy wystąpienie Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Niezależnie również od nas wystąpienie Pana prof. Tomasza Ossowicza musiało zostać przesunięte (szczegółowe informacje zawarte są w programie).

Za zaistniałe utrudnienia i zmiany serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

Zaktualizowany program seminarium Wiosna 2018 -4 kwietnia 2018 r.

 

LEGENDA:

P1 – ul. Adama Mickiewicza 35 – darmowy otwarty parking całodobowy

P2 – ul. Edwarda Dembowskiego 6 – płatny parking całodobowy:

postój do 1h – 4 zł

do 2 h – 6 zł

do 4 h – 8 zł

do 10 h – 10 zł

do 12 h – 14 zł

24 h – 17 zł

P3 – Parking przy Izbie Architektów przy ulicy Tramwajowej

P4 – Budimex parking przy Hali Stulecia – każda godzina 6 zł/h

P5 – ul. Wróblewskiego 7A – darmowy otwarty parking przy sklepie Biedronka (postój możliwy tylko dla klientów sklepu do 1 godz.)

P6 – ul. Wróblewskiego 9 – parking Intakus Park-całodzienny postój – 10 zł

 

Ze względu na większą ilość miejsc parkingowych rekomendujemy parkingi oznaczone symbolem: P1 i P6.

 

 


Zmiany w programie Seminarium

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy potwierdzenie przyjęcia przez Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zaproszenia do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2018”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. W związku z tym dokonaliśmy pewnych zmian w programie obrad tego Seminarium.

 Zaktualizowany Program seminarium Wiosna 2018


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2018”

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2018”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szereg istotnych zagadnień dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie  mowa o doświadczeniach we wdrażaniu uchwały krajobrazowej, o zobowiązaniach, które są lub mogą być nakładane na inwestorów…(CZYTAJ DALEJ)


Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-3 listopada 2017 r. Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


Wyjazd szkoleniowo-studialny do Irlandii w dniach 14-19 marca 2018 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY z siedzibą w Krakowie zaprasza na wyjazd szkoleniowo-studialny do Irlandii, w terminie od 14.03. do 19.03.2018 r. Zgłoszenia do 28.10.2017 r. Więcej informacji na stronie: http://www.urbaniscipolscy.pl/?p=1024


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2017”

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2017”, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne jesienne spotkanie będzie miało – jak większość naszych seminariów – dosyć zróżnicowaną problematykę, co koresponduje z charakterem dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, z którymi, zmierzamy się w codziennej pracy. Przygotowywane wystąpienia można byłoby podzielić na kilka wątków tematycznych. W pierwszym znalazłyby się referaty dotyczące styku świadomości społecznej z działaniami urbanistów, w tym przede wszystkim w przestrzeniach publicznych, w obszarach poddawanych rewitalizacji, a także na rzecz krajobrazu miejskiego…(CZYTAJ DALEJ)


Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Minister Infrastruktury i Budownictwa przekazał na początku września do konsultacji publicznych projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Opinie dotyczące projektu ww. ustawy należy przesyłać na adres: kodeks@mib.gov.pl do dnia 22 września 2017 r.

  1. Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
  2. Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
  3. Materiał informacyjny o ustawie


Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-21 kwietnia 2017 r. Biuro SUZOIU będzie nieczynne.


55. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego


 

Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium został przewidziany szereg aktualnych oraz ważnych tematów dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. W kilku wystąpieniach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z ochroną, bądź szczególnym traktowaniem określonych obszarów lub obiektów, w tym z zakresu: ochrony gruntów rolnych, ochrony wód, ochrony złóż kopalin, a także elementów i zadań uznanych za cele publiczne…(CZYTAJ DALEJ)


Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej.

Od kandydatów wymagane jest min. wykształcenie wyższe oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje m.in. udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce w szczególności w zakresie związanym z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem i analizowaniem danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2017

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/8161

 


Zaproszenie na wizytę studyjną pt. „W stronę rzeki” do Krapkowic (woj. opolskie)

Sekcja Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej „W stronę rzeki”, która odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Celem wizyty jest przedstawienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych w małych miastach, wymiana doświadczeń a także prezentacja działań aktywizujących przestrzeń nadrzeczną na przykładzie Krapkowic. Wizyta adresowana jest do urbanistów, planistów przestrzennych, architektów, przedstawicieli samorządu, pracowników naukowych oraz studentów kierunków związanych z tematyką miejską oraz wszystkich innych osób zainteresowanych ww. tematyką.
Więcej informacji na stronie:

 

 

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.10.- 01.11.2016r.  Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.


 

Wyniki sondażu, który został przeprowadzony w trakcie trwania Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”

Główne obecnie problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce – WYNIKI SONDAŻU 


Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Nasze jesienne spotkanie będzie wielowątkowe, co zresztą koresponduje z charakterem dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, przy sporządzaniu których, należy zmierzyć się z problematyką z różnych dziedzin. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sposoby korzystania z narzędzi GIS w pracy urbanisty oraz sporządzania niektórych dokumentów ze sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego…(CZYTAJ DALEJ)


PREZYDENT MIASTA TYCHY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor/ Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w wymiarze – 1 etat

szczegóły:


 

Na prośbę Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, informujemy, że w związku z utworzeniem w tym Urzędzie Pracowni Urbanistycznej, ogłoszono nabór na stanowisko Głównego Projektanta Urbanisty. Szczegóły oferty pracy można znaleźć klikając w poniższy link:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/wakaty/2/133/stanowisko_Glowny_Specjalista_-_projektant_urbanista/


Gmina Miasto Świnoujście ogłasza zamówienie na wykonanie zmiany mpzp miasta Świnoujście, szczegóły znajdują się na stronie:

http://bip.um.swinoujscie.pl/index.php?app=przetargi&nid=20314&y=2016&status=1


Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2016

Informacje i materiały dla zainteresowanych uczestnictwem w Seminarium…(czytaj dalej)

Clipboard01

Seminarium „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”

Mamy przyjemność poinformować, że kolejne jesienne Seminarium z cyklu „Problemy Planistyczne” odbędzie się jak zwykle we Wrocławiu, w dniach 26 i 27 października br. Tym razem chcemy skupić się na praktycznym stosowaniu nowych narzędzi ochrony krajobrazu. Ze względu wieloaspektowość tego zagadnienia, poświęcone jemu Seminarium przygotowujemy przy współudziale:
– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
– Instytutu Rozwoju Terytorialnego, działającego w strukturach Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego,
– Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej,
– Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Informacje i materiały dla zainteresowanych uczestnictwem w Seminarium…(czytaj dalej)

Oferta sponsoringu i reklamy…(czytaj dalej)