Zarząd
Marek Wiland – Prezes
Renata Harań-Matus – Wiceprezes do spraw Organizacyjnych
Radosław Jończak – Wiceprezes do spraw Finansowych
Elżbieta Hubicka – Wiceprezes
Edyta Jaworska – Wiceprezes
Leszek Korczak – Wiceprezes
Agnieszka Nierzwicka-Mróz – Wiceprezes
Agata Wierzchowska-Kustosz – Wiceprezes
Komisja Rewizyjna

(stan na 2 czerwca 2017 r.)

Marcin Radeberg-Skorzysko – pełniący obowiązki Przewodniczącego
Marek Nadachowski
Małgorzata Cymbik