Zarząd
Marek Wiland – Prezes
Renata Harań-Matus – Wiceprezes do spraw Organizacyjnych
Radosław Jończak – Wiceprezes do spraw Finansowych
Michał Romański – Wiceprezes
Edyta Jaworska – Wiceprezes
Leszek Korczak – Wiceprezes
Agnieszka Nierzwicka-Mróz – Wiceprezes
Agata Wierzchowska-Kustosz – Wiceprezes
Komisja Rewizyjna
Marcin Radeberg-Skorzysko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Henryk Gawroński – Sekretarz
Małgorzata Cymbik – Członek
Marek Nadachowski – Członek
Jolanta Patalan – Członek