nazwa:
Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
z siedzibą: 53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 8
numer konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A:  16 1090 1522 0000 0001 2602 4693