nazwa:
Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
z siedzibą: 53-021 Wrocław, ul. Wojciecha Korfantego 15
konto: BZWBK Nr 16 1090 1522 0000 0001 2602 4693