Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o specustawie mieszkaniowej i innych specustawach, o prośrodowiskowej zabudowie i zagospodarowaniu, o wpływie dokumentów planistycznych na wartość nieruchomości, jak również o rekomendowanych rozwiązaniach. Zadbaliśmy również o to, aby jeden z referatów dotyczył wymogów nałożonych przez RODO w biurze urbanistycznymi i jednostce urzędu gminy lub miasta.

Do udziału w seminarium zaprosiliśmy do Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, mając nadzieję, że dzięki jego obecności będziemy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się o aktualnych pracach nad regulacjami dotyczącymi planowania przestrzennego. Po potwierdzeniu udziału Pana Ministra w seminarium, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie na naszej stronę internetowej.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek, 26 listopada 2018 r., która odbędzie się tak jak poprzednio w restauracji Stary Klasztor przy ul. Purkyniego 1 w pobliżu pl. Dominikańskiego, na które serdecznie zapraszamy.

Seminarium organizujemy, podobnie jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

 

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. Program Seminarium JESIEŃ 2018
  2. Informacje organizacyjne Seminarium JESIEŃ 2018
  3. NOWY-Formularz zgłoszenia na Seminarium JESIEŃ 2018