Seminarium , pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2017”

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2017”, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne jesienne spotkanie będzie miało – jak większość naszych seminariów – dosyć zróżnicowaną problematykę, co koresponduje z charakterem dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, z którymi, zmierzamy się w codziennej pracy. Przygotowywane wystąpienia można byłoby podzielić na kilka wątków tematycznych. W pierwszym znalazłyby się referaty dotyczące styku świadomości społecznej z działaniami urbanistów, w tym przede wszystkim w przestrzeniach publicznych, w obszarach poddawanych rewitalizacji, a także na rzecz krajobrazu miejskiego. Oczywiście poza przykładami nie zabraknie w tych wystąpieniach szeregu rekomendacji, co do pożądanych rozwiązań. Tego typu rekomendacje znajdą się również w referatach przedstawiających zagadnienia zieleni miejskiej, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego. Do trzeciego wątku można natomiast zaliczyć wystąpienia informujące o tym co nas czeka lub może czekać w legislacji. Będzie więc mowa zarówno o przepisach dopiero przygotowywanych, jak i wchodzących w życie, a także o rozwiązaniach stosowanych w innych krajach, które mogą zostać zaimplementowane w Polsce.

Mamy nadzieję, że szczególnym gościem seminarium ponownie będzie Pan Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dzięki któremu będziemy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się o aktualnych pracach i zamierzeniach legislacyjnych, w tym dotyczących Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, czy wzmocnieniu pozycji urbanisty w kształtowaniu polskiej przestrzeni.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 23 października 2017 r., jak również przygotowana dla zainteresowanych studyjna wędrówka p.t. „Rewitalizacja osiedli miejskich, w tym rola urbanisty”, która odbędzie się w niedzielę, 22 października 2017 r.

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. Program Seminarium JESIEŃ 2017
  2. Informacje organizacyjne Seminarium JESIEŃ 2017
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium JESIEŃ 2017
  4. Formularz zgłoszenia na Seminarium JESIEŃ 2017 wraz ze studyjną wędrówką