Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2016”, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Nasze jesienne spotkanie będzie wielowątkowe, co zresztą koresponduje z charakterem dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, przy sporządzaniu których, należy zmierzyć się z problematyką z różnych dziedzin. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sposoby korzystania z narzędzi GIS w pracy urbanisty oraz sporządzania niektórych dokumentów ze sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wśród tych ostatnich zostaną przedstawione doświadczenia Krakowa i Ciechanowa, dotyczące sporządzania miejskich uchwał krajobrazowych, które w pierwszym mieście pozwoliły sporządzić bardzo obszerną dokumentację, a w drugim doprowadzić do podjęcia uchwały zarówno krajobrazowej, jak i w zakresie opłat reklamowych. Poruszane będą również niektóre aspekty ochrony przyrody i ochrony zabytków, a także zostanie przedstawiony szereg interpretacji i rekomendacji prawnych, ułatwiających poruszanie się w otaczającym naszą dziedzinę gąszczu przepisów. Do omówienia tej szerokiej problematyki zaprosiliśmy reprezentantów różnych środowisk instytucjonalnych i zawodowych. Znajdują się wśród nich zarówno projektanci dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych, jak również osoby, które rozstrzygają o zgodności z prawem dokumentów lub związanych z nimi procedur.

Podczas Seminarium przewidujemy przeprowadzenie sondażu odnośnie głównych problemów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zachęcamy więc przyszłych uczestników Seminarium o nadsyłanie do dnia 15 października br. swoich propozycji, które zamieścimy w kwestionariuszu przygotowanym na potrzeby sondażu. Zobaczymy, czy jego wyniki będą zbieżne ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zamieszczonym na stronie internetowej: https://mib.gov.pl/files/0/1797146/raportproblemyplanowaniaprzestrzennego.pdf

Zarezerwowaliśmy także czas na dyskusje z prelegentami i uczestnikami Seminarium oraz na wypracowanie rozwiązań problemów, które sprawiają obecnie wiele kłopotów uczestnikom seminarium, a nie zostały ujęte w przygotowanych referatach.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium będzie okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą zarówno plenarne obrady, jak i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 24 października 2016 r.

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

 Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. ProgramSeminarium JESIEŃ 2016.
  2. Informacje organizacyjne Seminarium JESIEŃ 2016.
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium JESIEŃ 2016.wordiko