WPROWADZENIE

W niniejszym kwietniowym Zeszycie postanowiliśmy poprzedzić artykuły streszczeniami oraz dodać wskazujące na treść słowa klucze i przy okazji wyróżnić graficznie pierwsze strony publikowanych tekstów. Mamy nadzieję, że dzięki temu ułatwiliśmy dotarcie do poszukiwanych informacji.

Jak w większości naszych poprzednich Zeszytów staraliśmy się zamieścić możliwie zróżnicowaną problematykę, a jednocześnie jak najbardziej aktualną. To zakładane zróżnicowanie tematyczne artykułów naraża podjętą tu próbę ich grupowania – na potrzeby tego wprowadzenia – na zarzut nadmiernego subiektywizmu. To też tym razem postaram się być bardzo lakoniczny.

Niniejszy Zeszyt otwiera tekst Grażyny Adamczyk-Arns o rewitalizacji we Wrocławiu, który zaliczyłem do grupy artykułów referujących rozwiązania interesujące dla urbanistów. W tej grupie znalazła się także wypowiedź Marka Jagiełły o sposobach unikania błędów przy planowaniu dróg oraz tandemu Justyna Rubaszek i Elżbieta Szopińska, dotycząca planowania zielono-niebieskiej infrastruktury.

Druga grupa zawiera podobne podejście, acz koncentrujące się na uchwałach krajobrazowych, czyli artykuł Tamary Widerak z firmy Ströer Polska Sp. z o.o. oraz Jarosława Bondara, Architekta Miasta Szczecin.

Merytorycznym łącznikiem trzeciej grupy są inwestycje celu publicznego. Tomasz Ossowicz kontynuuje swój cykl artykułów, dotyczących zobowiązań nakładanych na inwestorów – tym razem w Australii. Marcin Bator kontynuuje nieco dłuższy swój cykl artykułów podejmujących analizę celów publicznych, określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Natomiast Marcin Rosegnal przedstawia w trzech różnych podejściach umowę urbanistyczną.

Do ostatniej, planistyczno-prawnej grupy tematycznej zaliczyłem tekst Tomasza Małyszki o ocenie dokumentów planistycznych w województwie wielkopolskim, Sebastiana Pięty o zapisach, dotyczących zabudowy zagrodowej, a także i swój własny tekst – o sporach w sprawie ustalania w planach miejscowych wskaźników dopuszczalnej liczby budynków na działce budowlanej.

Na koniec warto wskazać, że artykuły w niniejszym Zeszycie, tak jak w poprzednim, umieściliśmy w kolejności alfabetycznej nazwisk ich autorów.

 

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

Spis treści-zeszyt 1-18