Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2024”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z obecną reformą planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nasi prelegenci będą omawiać także inne kwestie, jak na przykład lokalizacje elektrowni wiatrowych, potencjał ekoenergetyczny hałd i wyrobisk poprzemysłowych, czy modelowanie powierzchni biologicznie czynnej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej.

Do udziału w seminarium zaprosiliśmy Pana Krzysztofa Hetmana, Ministra Rozwoju i Technologii, mając nadzieję, że dzięki jego obecności będziemy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się, jak ocenia reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także co chciałby poprawić w polskiej urbanistce.

Wierzymy, że i tym razem nasze seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek, 13 maja., jak również przygotowana dla zainteresowanych studialna wędrówka p.t. „Waterfronty Oławy i Odry,” która odbędzie się w niedzielę, 12 maja 2024 r.

Seminarium organizujemy, podobnie jak większość naszych seminariów, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland