Składki i opłaty

 Składka członkowska składa się z:

  1. części stałej;
  2. części manipulacyjnej.*

Wysokość części stałej składki członkowskiej wynosi w odniesieniu do:

  1. członka zwyczajnego – 100 zł za miesiąc;
  2. członka wspierającego będącego:   a) osobą fizyczną – 100 zł za miesiąc,   b) osobą prawną – 200 zł za miesiąc.

*Część manipulacyjna składki członkowskiej wynosi 20 zł za każdą jednorazową wpłatę za okres krótszy niż 6 miesięcy. Przy jednorazowych wpłatach za 6 miesięcy lub dłuższy okres części manipulacyjnej składki członkowskiej nie pobiera się.

Zniżka na składki

Do korzystania ze zniżek upoważnieni są członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w seminariach szkoleniowych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Składka wynosi wówczas 20zł / za miesiąc – opłacana za półrocze czyli 120 zł (bez części manipulacyjnej).

Warunki korzystania ze zniżki zawarte są w uchwale Walnego Zebrania (uchwała 8/III/2016) ) oraz uchwale Zarządu (uchwała 4/2016).

Uchwały dotyczące wysokości składek członkowskich:

Uchwała Nr 8/III/2016 nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawie wysokości składek członkowskich

Uchwała Nr 4/2016  Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU w sprawie zmniejszania wymiaru części składki członkowskiej