Uchwały dotyczące wysokości składek członkowskich:

Uchwała Nr 8/III/2016 nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawie wysokości składek członkowskich

 

Uchwała Nr 4/2016  Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU w sprawie zmniejszania wymiaru części składki członkowskiej