Clipboard01Seminarium „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu” 
Oferta dla sponsorów

Mamy przyjemność poinformować, że kolejne jesienne Seminarium z cyklu „Problemy Planistyczne” odbędzie się jak zwykle we Wrocławiu, w dniach 26 i 27 października br. Tym razem chcemy skupić się na praktycznym stosowaniu nowych narzędzi ochrony krajobrazu. Ze względu wieloaspektowość tego zagadnienia, poświęcone jemu Seminarium przygotowujemy przy współudziale:
– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
– Instytutu Rozwoju Terytorialnego, działającego w strukturach Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego,
– Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej,
– Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Od 1 lipca zapraszamy do zgłaszania się firm zainteresowanych zaprezentowaniem swojego doświadczenia, czy choćby zasygnalizowaniem swojej pozycji na rynku, co może sprawić, że ich stanowisko będzie uważniej rozpatrywane przy reagowaniu nowych aktów prawa miejscowego na szczeblu gmin i województw. Przede wszystkim dla tych firm adresujemy załączoną ofertę sponsoringu i reklamy.pdf_ikona Zainteresowanym firmom możemy także już obecnie przedstawić ramowy program Seminarium. Natomiast nabór pozostałych uczestników Seminarium planujemy rozpocząć od 3 sierpnia br.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wchodzi w życie 11 września br. To sprawia, że organy gminy i województwa dostaną już niebawem nowe narzędzia regulacyjne, które trzeba będzie opracować. Szereg jej rozwiązań ma charakter dosyć innowacyjny, a jednocześnie te narzędzia mogą ingerować w dotychczasową praktykę m.in. w sferze sytuowania reklamy zewnętrznej czy elektrowni wiatrowych. To sprawia, że warto na jesieni porozmawiać sposobach realizacji nowych przepisów.