Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2021”, które odbędzie się w dniach 4-5 października 2021 r. we Wrocławiu. Liczymy, że to wczesnojesienne seminarium uda nam się przeprowadzić w wersji stacjonarnej – jak to czynimy od 2003 r. – po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, gdy mogliśmy spotkać się jedynie na seminariach realizowanych w formie online.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy bardzo różnorodną i aktualną problematykę wiążącą się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o pracach nad audytami krajobrazowymi, o planowaniu na potrzeby elektrowni wiatrowych czy wokół lotnisk, a także o wielu innych zagadnieniach, użytecznych w bieżącej praktyce urbanistycznej.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także, miejmy nadzieję, wieczorne spotkanie w poniedziałek 4 października 2021 r., na którym bliską nam urbanistykę zamierzamy wzbogacić o oprawę muzyczną.

Tym razem nasze seminarium odbędzie się w hotelu Scandic Wrocław, przy ul. Piłsudskiego 49-57, czyli blisko Dworca Głównego PKP.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium. Zastrzegamy także, ze w przypadku, gdy zostaniemy zmuszeni do odwołania seminarium – ze względu na zagrożenie wywołane pandemią COVID-19 – zwrócimy wszystkie przelane na nasze konto wpłaty.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

W załączeniu: