Nazwa organizacji Adres
Krajowa Izba Urbanistów www.izbaurbanistow.pl
Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu www.zoiu.pl
Północna Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Gdańsku www.poiu.pl
Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie www.waoiu.pl
Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach www.oiu.katowice.pl
Towarzystwo Urbanistów Polskich www.tup.org.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich www.sarp.org.pl
Izba Architektów www.izbaarchitektow.pl
Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl