Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2019”, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2019 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy omówienie szeregu istotnych zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o doświadczeniach we wdrażaniu uchwał krajobrazowych, o niektórych aspektach ekonomicznych wiążących się z planowaniem przestrzennym, a także o styku tego planowania z różnymi rodzajami komunikacji i transportu, jak również z górnictwem, geologią i remediacją gruntów.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek 25 listopada 2019 r., które odbędzie się w restauracji Stary Klasztor przy ul. Purkyniego 1 w pobliżu pl. Dominikańskiego.

Seminarium organizujemy, podobnie jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. Program Seminarium JESIEŃ 2019
  2. Informacje organizacyjne Seminarium JESIEŃ 2019
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium JESIEŃ 2019
  4. Mapa dojazdu do Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.

  5. Parkingi w pobliżu OSPIP.
  6. Legenda do mapki-Parkingi w pobliżu OSPIP.