Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium został przewidziany szereg aktualnych oraz ważnych tematów dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. W kilku wystąpieniach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z ochroną, bądź szczególnym traktowaniem określonych obszarów lub obiektów, w tym z zakresu: ochrony gruntów rolnych, ochrony wód, ochrony złóż kopalin, a także elementów i zadań uznanych za cele publiczne. Innym ważnym wątkiem w zaplanowanych wystąpieniach będą konfrontacje projektów z efektami ich realizacji, w tym zapisów planów miejscowych i decyzji lokalizacyjnych z jakością wznoszonej, bądź modernizowanej pod ich reżimem architektury, czy zamierzeń przyświecających uchwale krajobrazowej z pierwszymi doświadczeniami z jej realizacji. Przedstawione zostaną również informacje o wynikach konfrontacji projektów dokumentów planistycznych z rozstrzygnięciami nadzorczymi, a także rozstrzygnięcia nadzorcze z dotyczącymi ich wyrokami sądów administracyjnych, jak również inne zagadnienia, ważkie dla praktyki planistycznej.

Mamy nadzieję, że szczególnym gościem seminarium będzie Pan Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dzięki któremu będziemy mogli „z pierwszej ręki” uzyskać informacje o aktualnych pracach i zamierzeniach legislacyjnych, w tym dotyczących Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, czy wzmocnienia pozycji urbanisty w kształtowaniu polskiej przestrzeni.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 3 kwietnia 2017 r., jak również przygotowana dla zainteresowanych studyjna wędrówka po centrum Wrocławia p.t. „Rola urbanisty w kształtowaniu wizerunku miasta” , która odbędzie się w niedzielę, 2 kwietnia 2017 r.

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

 Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. Program Seminarium WIOSNA 2017
  2. Informacje organizacyjne Seminarium WIOSNA 2017
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2017 wordiko
  4. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2017 wraz ze studyjną wędrówkąwordiko