Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2019”

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2019”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o prawnych uwarunkowaniach planowania i zagospodarowania przestrzennego, o wybranych materiałach i narzędziach stosowanych przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych, oraz o niektórych rozwiązaniach służących poprawie ładu przestrzennego.

Do udziału w seminarium zaprosiliśmy Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, mając nadzieję, że dzięki jego obecności będziemy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się o aktualnych pracach nad regulacjami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego. W przypadku potwierdzenia udziału Pana Ministra w Seminarium, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie na naszej stronę internetowej.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek, 13 maja 2019 r., jak również przygotowana dla zainteresowanych studialna wędrówka p.t. „Interwencje planistyczne na osiedlach blokowych”, która odbędzie się w niedzielę, 12 maja 2019 r.

Seminarium organizujemy, podobnie jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

 

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. Program Seminarium WIOSNA 2019.
  2. Informacje organizacyjne Seminarium WIOSNA 2019.
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2019.
  4. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2019 wraz ze studialną wędrówką.
  5. Mapa dojazdu do Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.
  6. Parkingi w pobliżu OSPIP.
  7. Legenda do mapki-Parkingi w pobliżu OSPIP.