Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „otwarcia zawodu urbanisty”

24 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Trybunał stwierdził, że otwarcie zawodu urbanisty, dopuszczenie do czynności z zakresu urbanistyki szerszego kręgu osób i zniesienie samorządu zawodowego urbanistów jest zgodne z konstytucją. Komunikat w sprawie dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7518-otwarcie-zawodu-urbanisty-zniesienie-samorzadu-zawodowego-urbanistow/