WPROWADZENIE

            W niniejszym zeszycie większość artykułów można powiązać w małe grupy tematyczne. Najbardziej oczywiste jest to w przypadku tekstów omawiających doświadczenia z wdrażaniem uchwał krajobrazowych. Piotr Marek Smolnicki i Michał Szymański omawiają praktyczne aspekty sporządzania i wprowadzania w życie Gdańskiej Uchwały Krajobrazowej z pozycji jej współtwórców i realizatorów. Natomiast Tamara Widerak, zawodowo zajmująca się reklamą zewnętrzną, krytycznie odnosi się do niektórych regulacji uchwał krajobrazowych i sposobów ich wdrażania.

            Drugą grupę artykułów łączy wątek geologiczny. Tomasz Wojciechowski i Izabela Laskowicz, z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, omawiają zjawiska osuwisk w pracach administracji publicznej, a w tym odnoszą się do potrzeby uwzględnienia ich w gminnych dokumentach planistycznych, przede wszystkim z racji zagrożeń, które mogą wywoływać. Natomiast Teobald Jałyński, kierujący w Jaworznie Wdziałem Urbanistyki i Architektury, omawia z kolei zagrożenia wynikające z podziemnej eksploatacji węgla, szczególnie wtedy, gdy tą eksploatacją objęte są tereny miast, wskazując przy okazji, że obecne przepisy nie pozwalają na skuteczną ochronę istniejącego zagospodarowania przestrzennego.

            Trzecią grupę artykułów wiąże zagadnienie komunikacji. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. omawia kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, w tym na zadaniach, które wiążą się z planowaniem przestrzennym. Natomiast projektant gminnych dokumentów planistycznych Marcin Radeberg-Skorzysko koncentruje się na zagadnieniu, w jaki sposób za pomocą planu miejscowego ograniczać ruch samochodów osobowych na rzecz innych rodzajów komunikacji, które są znacznie mniej terenochłonne.

            Kolejną grupę łączą aspekty ekonomiczne. Tatiana Tymosiewicz, ekspert prawa inwestycyjno-budowlanego, omawia wprowadzone przez Prawo wodne zmiany regulacji odszkodowawczych, związanych z wejściem w życie planów miejscowych. Tomasz Ossowicz, związany zarówno z Politechniką Wrocławską, jak i Biurem Rozwoju Wrocławia, konfrontuje występujące w naszym kraju uwarunkowania skłaniające wielu deweloperów do tezauryzacji gruntów i wstrzymania się z inwestycjami na najlepiej usytuowanych gruntach budowlanych, z potrzebą zapewniania wygody życia mieszkańców, ładu przestrzennego i niskich kosztów budowy i użytkowania infrastruktury publicznej. Z kolei pracujący w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, Adam Korgul, radzi jak zorganizować obsługę potencjalnych inwestorów, by zwiększyć prawdopodobieństwo, ze zdecydują się na ulokowanie nowego przedsięwzięcia w gminie.

            Powyższy program uzupełniają jeszcze dwa (trzy) artykuły. W pierwszym Marcin Bator z Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, omawia niuanse lokalizacji zabudowy zagrodowej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, przy okazji odnosząc się do innych obiektów, które można na podstawie tej decyzji lokalizować bez spełnienia warunku tzw. „dobrego sąsiedztwa”. Z kolei Iwona Szatkowska z firmy Lion Environmental omawia przydatne dla planowania przestrzennego kwestie wiążące się z remediacją gruntów.

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland