Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2023”, które odbędzie się w dniach 15-16 maja 2023 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o prawnych uwarunkowaniach planowania i zagospodarowania przestrzennego, o relacjach wiążących się z planowaniem na poziomach województw i gmin, a także o różnych aspektach drogowych, energetycznych czy klimatycznych ważnych dla urbanistów.

Do udziału w seminarium zaprosiliśmy Pana Piotra Uścińskiego, Sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, mając nadzieję, że dzięki jego obecności będziemy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się o aktualnych pracach nad regulacjami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek, 15 maja 2023 r.

Seminarium organizujemy, podobnie jak trzy poprzednie nasze seminaria, w hotelu Scandic Wrocław, przy ul. Piłsudskiego 49-57, czyli blisko Dworca Głównego PKP.  

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

W załączeniu: