Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2023”, które odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2023 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie jesiennego Seminarium przewidzieliśmy szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przede wszystkim będzie mowa o nowych rozwiązaniach zawartych w ustawach, wiążących się z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, które pojawiały się tym roku. Ponadto będą także omawiane, w różnych skalach przestrzennych, kwestie klimatyczne oraz inne problemy wiążące z się uprawianiem zawodu urbanisty.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek, 20 listopada 2023 r.

Tym razem nasze seminarium organizujemy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland