Seminarium , pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2018”

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Wiosna 2018”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium przewidzieliśmy szereg istotnych zagadnień dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie  mowa o doświadczeniach we wdrażaniu uchwały krajobrazowej, o zobowiązaniach, które są lub mogą być nakładane na inwestorów, o błędach, których warto unikać przy sporządzaniu dokumentów planistycznych, jak również o rekomendowanych rozwiązaniach.

Do udziału w tym seminarium wystosowaliśmy zaproszenie do Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, mając nadzieję, że dzięki jego obecności będziemy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się o aktualnych pracach i zamierzeniach legislacyjnych resortu, w tym dotyczących Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Jeżeli uzyskamy potwierdzenie udziału Pana Ministra w seminarium, niezwłocznie poinformujemy o tym poprzez naszą stronę internetową.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r., jak również przygotowana dla zainteresowanych studialna wędrówka p.t. „Zderzenia teorii z praktyką. Wrocławskie zmagania z urbanistyką przedmieść”, która odbędzie się w niedzielę, 15 kwietnia 2018 r.

Seminarium organizujemy, podobnie jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a ich bieżące aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

 

 

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

 

W załączeniu:

  1. Zaktualizowany Program Seminarium WIOSNA 2018- 4 kwietnia 2018 r.
  2. Informacje organizacyjne Seminarium WIOSNA 2018.
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2018
  4. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2018 wraz ze studialną wędrówką.