WPROWADZENIE

            Październikowy zeszyt – po prawie dwuletniej przerwie – znowu wydajemy w formie papierowej. Liczymy także, że będziemy mogli się spotkać na seminarium 4 i 5 października we Wrocławiu, co czynimy od 2003 r., z przerwą wynikającą z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W niniejszym zeszycie zamieściliśmy 11 artykułów na aktualne tematy, przydatne w praktyce planowania i zagospodarowania przestrzennego.

            Syntetyczną informację o treści tego zeszytu otwierają artykuły odnoszące się do projektów aktów, które niebawem mogą wejść w życie. Tatiana Tymosiewicz omawia projekt nowelizacji prawa lotniczego, który dosyć istotnie ingeruje w regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei poddanie pod konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy, który ma odblokować możliwość planowania i realizowania farm wiatrowych w naszym kraju, skłonił nas do namówienia Filipa Sokołowskiego i Tomasza Malczyka, by w dwóch odrębnych artykułach, podzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie lokalizacji farm wiatrowych. Do grupy tekstów przedstawiających nowe regulacje odnoszące się do lokalnego planowania, należy zaliczyć także artykuł Jarosława Kamińskiego i Jowity Maćkowiak, omawiający przygotowywanie narzędzi audytu krajobrazowego, które już niebawem będą wpływać na ustalenia gminnych dokumentów planistycznych.

            Pozostałe artykuły koncentrują się na dobrych praktykach, bądź przestrzegają przed popełnianiem błędów. Ten drugi aspekt jest szczególnie wyeksponowany w tekście Sebastiana Pięty, który przedstawia istotne naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego. Z kolei Konrad Dobrowolski prezentuje dobre i złe praktyki planistyczne, pojawiające się przy rewitalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych. Natomiast Marcin Radeberg-Skorzysko omawia różne podejścia w decyzjach o warunkach zabudowy, co do funkcji i charakteru linii zabudowy. Radosław Jończak i Łukasz Pancewicz, na bazie licznych przykładów, doradzają jak sporządzać bilans terenów pod zabudowę, a Michał Ciesielski przedstawia różne nieformalne działania w systemie planowania przestrzennego, które wspomagają jego efektywność. Łukasz Olędzki omawia poznański program konsultacji społecznych, dotyczący miejskich dokumentów planistycznych, który jest znacznie bogatszy od ustawowego minimum. Natomiast Jerzy Malewski, Wojciech Glapa wraz ze mną, radzimy jak optymalnie – w fazie planowania – powiązać kopalnię z zakładem przeróbczym.

Prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland