Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2016

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

 

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2016”, które odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

Tym razem w większości wystąpień będzie można usłyszeć o różnorodnych konsekwencjach wejścia w życie ustawy o rewitalizacji, choć wpływ innych nowych przepisów też będzie wyraźnie obecny. Dla zainteresowanych decyzjami lokalizacyjnymi adresujemy przede wszystkim dwa pierwsze wystąpienia, przygotowywane przez radców prawnych: Marcina Batora i Joannę Dziedzic-Bukowską, z zastrzeżeniem, że w drugiej z tych wypowiedzi kwestie dokumentów planistycznych będą także omawiane.

Dalsze dwa bloki obrad chcemy poświęcić sprawom rewitalizacji. Justyna Pichowicz przedstawi jak należy wyznaczać obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, a Maciej Borsa jak sporządzać dobry program rewitalizacji. Tę problematykę zamierzamy podsumować panelem, w którym wystąpią przedstawiciele firm pomagających gminom przedzierać się przez meandry rewitalizacji oraz pozyskiwać na nią środki.

Drugiego dnia Seminarium obrady otworzy Marcin Radeberg-Skorzysko z rekomendacjami odnośnie radzenia sobie ze studium gminy. Natomiast sugestie jak gminy mogą skorzystać z ustawy o związkach metropolitalnych przedstawi Łukasz Mikuła. Kolejne dwa wystąpienia przedstawią Tomasz Małyszka i Sebastian Pięta, sprawdzający na co dzień dokumenty planistyczne w urzędach wojewódzkich w Poznaniu i we Wrocławiu. Podsumowaniem Seminarium będzie dyskusja o sposobach racjonalnego i zgodnego z prawem sporządzania gminnych dokumentów planistycznych, w świetle niedawnych zmian w prawie.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium będzie okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą zarówno plenarne obrady, jak i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 18 kwietnia 2016 r.

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

 

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

W załączeniu:

  1. Program Seminarium WIOSNA 2016
  2. Informacje organizacyjne Seminarium WIOSNA 2016
  3. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2016wordiko