Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne wykonujące zawód urbanisty lub wspierające urbanistów w wykonywaniu zawodu.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które deklarują pomoc (organizacyjną, prawną, techniczną, finansową) w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Terenem działań Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Wrocław. Zgodnie ze Statutem – miejsce zamieszkania, czy pracy nie ogranicza możliwości przynależności do Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu powinny:
1. Pobrać ze strony formularz Deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami, odpowiednio dla osoby fizycznej lub dla osoby prawnej:

Deklaracja członkowska SUZOIU-osoba fizyczna

Deklaracja członkowska SUZOIU-osoba prawna

2. Zgodnie ze wskazówkami, wypełnić formularz wraz z załącznikami w programie Microsoft Word lub innym z nim kompatybilnym i zapisać w formacie .doc lub .docx.
3. Wydrukować wypełniony formularz Deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami i własnoręcznie podpisać w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie zeskanować dokument i zapisać w formacie .pdf lub .jpg.
4. Przesłać pliki, wymienione w pkt. 2 i 3, ze swojego konta e-mail (określonego w Deklaracji członkowskiej) na adres biuro@suzoiu.pl.

Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały cyklicznie, w miarę napływania Deklaracji członkowskich.

Składki i opłaty

 Składka członkowska składa się z:

  1. części stałej;
  2. części manipulacyjnej.*

Wysokość części stałej składki członkowskiej wynosi w odniesieniu do:

  1. członka zwyczajnego – 100 zł za miesiąc;
  2. członka wspierającego będącego:   a) osobą fizyczną – 100 zł za miesiąc,   b) osobą prawną – 200 zł za miesiąc.

*Część manipulacyjna składki członkowskiej wynosi 20 zł za każdą jednorazową wpłatę za okres krótszy niż 6 miesięcy. Przy jednorazowych wpłatach za 6 miesięcy lub dłuższy okres części manipulacyjnej składki członkowskiej nie pobiera się.

Zniżka na składki

Do korzystania ze zniżek upoważnieni są członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w seminariach szkoleniowych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Składka wynosi wówczas 20zł / za miesiąc – opłacana za półrocze czyli 120 zł (bez części manipulacyjnej).

Warunki korzystania ze zniżki zawarte są w uchwale Walnego Zebrania (uchwała 8/III/2016) ) oraz uchwale Zarządu (uchwała 4/2016).