Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne wykonujące zawód urbanisty lub wspierające urbanistów w wykonywaniu zawodu. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Terenem działań Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dlatego – zgodnie ze statutem – miejsce zamieszkania, pracy czy lokalizacja siedziby nie ogranicza możliwości przynależności do Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu powinny:
1. Pobrać z tej strony formularz Deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami, odpowiednio dla osoby fizycznej lub dla osoby prawnej.
Deklaracja SUZOIU dla osoby fizycznej [pdf]
Deklaracja SUZOIU dla osoby fizycznej [doc]
Deklaracja SUZOIU dla osoby prawnej [pdf]
Deklaracja SUZOIU dla osoby prawnej [doc]
2. Zgodnie z załączonymi wskazówkami, wypełnić formularz Deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami w programie Microsoft Word lub innym z nim kompatybilnym i zapisać w formacie .doc lub .docx.
3. Wydrukować wypełniony formularz Deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami i własnoręcznie podpisać w miejscach przeznaczonych na podpisy, a następnie zeskanować go lub zrobić zdjęcia poszczególnych stron i zapisać tą wypełnioną i podpisaną kopię Deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami w formacie .pdf lub .jpg.
4. Przesłać pliki, wymienione w pkt. 2 i 3, ze swojego konta określonego w Deklaracji członkowskiej i załączniku nr 1 jako podstawowy adres poczty elektronicznej na adres biuro@suzoiu.pl.

Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków do Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu. Zarząd będzie je podejmował cyklicznie, w miarę napływania Deklaracji członkowskich. Informacje o uchwałach w sprawach członkowskich zainteresowani będą otrzymywali na podane przez nich podstawowe adresy poczty elektronicznej.